Selasa, 07 Oktober 2008

Eratkan tali persaudaraan sesama muslim

Bismillahirrohmanirrohim

Mari umat Islam kita bersatu!

Suatu perbedaan pendapat,khususnya dalam pemahan hukum agama Islam seringkali menimbulkan berbagai masalah antara sesama muslim. Merasa paling benar dan menganggap orang yang tidak sepaham dengan dia semuanya salah. Pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan hasil olah fikir manusia untuk menterjemahkan maksud Tuhan. Oleh karena itulah, maka siapapun tidak ada yang berhak mengklaim bahwa dirinya adalah yang “paling benar ” karena sejatinya kebenaran dan agama secara absolute adalah milik Tuhan untuk seluruh manusia, bukan milik siapa-siapa. Sebab refleksi Tuhan terhadap Islam sangat luas, jauh melampaui refleksi cara berpikir manusia terhadapnya. Dan setidaknya sebagai orang yang berpendidikan seharusnya kita punya rasa toleransi terhadap perbedaan tersebut dan menghadapinya dengan pikiran dingin. Selagi dalam perbedaan tersebut mempunya dasar masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan memakai hukum rimba atau terbawa nafsu yang akhirnya di akhiri oleh suatu permusuhan.

Salah satu dari sekian banyak perbedaan yang ingin saya kutip adalah masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Apakah itu di perbolehkan atau tidak ?

Langsung saja. Sebelum melangkah lebih jauh kita harus mengetahui lebih dahulu 2 bagian ajaran dalam Islam.

1. Usuluddin

Usul artinya pokok atau dasar,Din artinya Agama. Jadi usuluddin artinya pokok-pokok ajaran Agama. Contoh: Syahadat,Sholat,Puasa,Zakat,Haji.

2. Furu’uddin

Furu’ artinya cabang,Din artinya Agama. Jadi Furu’uddin artinya cabang-cabang dalam Agama. Contoh: Cabang-cabang dari rukun yang 5 dll.

~ Dalam Usuluddin tidak boleh berbeda,karena ini merupakan ajaran pokok. jika berbeda otomatis dia sudah keluar dari pokok ajaran agama Islam.

~ kalau dalam masalah Furu’uddin berbeda pendapat tidak apa-apa,karena ini bukan merupakan ajaran pokok,dengan syarat perbedaan tersebut mempunya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mana yang termasuk usuluddin dan mana yang termasuk furu’uddin?

Pertama,dalam peristiwa isro mi’roj terdapat dua katagori tersebut. Yaitu usuluddin dan furu’uddin. Harus diyakini kalau peristiwa Isra Mi’roj Nabi Muhammad SAW itu adalah kisah yang nyata. Sebab telah disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an dan juga telah dijelaskan oleh Nabi melalui Hadits. Ini merupakan Usuluddin,semua orang muslim harus mengimaninya dan meyakininya.

Dalam peristiwa Isra Mi’roj tersebut ada furu’uddinnya juga. Semisal sebagian pendapat mengatakan dalam Isra Mi’roj tersebut cuma ruhnya saja,ada juga sebagian yang lain mengatakan Nabi Isra Mi’roj adalah ruh dan jasadnya. Dari kedua pendapat tersebut sama-sama mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua,sholat merupakan ajaran pokok dalam Islam (usuluddin) tetapi didalamnya juga terdapat furu’uddin. Harus diyakini juga bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi seluruh umat Islam yang sudah menginjak akil baliq dan tidak boleh mengingkarinya.

Dalam sholat ada sisi Furu’uddinnya juga. Contohnya: Ada yang melafalkan niat,ada juga yang tidak melafalkan,ada yang mengacungkan jari ketika tasyahud,ada juga yang tidak mengacungkan,ada yang memakai doa qunut,ada juga yang tidak qunut dll. Semua perbedaan tersebut dalam katagori furu’uddin bukan usuluddin. Intinya tidak boleh berbeda dalam Usul tapi tidak apa-apa berbeda dalam Furu’ asal mempunyai dalil.

Sekarang membahas tentang Peringatan Maulid Nabi SAW, Maulid ini termasuk persoalan Furu` bukan Usul, ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan Mustahap (baik dan dianjurkan), ada yang mengatakan tidak boleh,dengan alasan Nabi sendiri tidak melakukannya, (bagi yang tidak memperbolehkan maulid, tidak usah memperingati, maka sudah urusan selesai,kenapa harus diperpanjang dan jangan kafirkan orang-orang yang memperingatinya).

Mereka yang memperingati Maulid itu tidak asal, mereka punya dalil, Friman Allah, "Katakanlah: Dengan Karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira..." (QS. Yunus: 58), saya ambil garis besarnya saja, dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bergembira, senang dengan rahmat Allah. Apasaja yang termasuk rahmat Allah, banyak sekali dan satu yang terpenting adalah rahmat atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah SWT berfirman : "Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS 21: 107).

Sekarang pikirkan kalau Allah mewajibkan untuk bergembira atas rahmat yang Allah berikan dan dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa Dia mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kesimpulannya wajib kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diutusnya Beliau sebagai Rasul. Itulah salah satu yang menjadi dalil mengapa banyak umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan kepada yang tidak memperingatinya jangan sekali-kali mengatakan kepada yang memperingatinya adalah murtad atau sesat, karena ini adalah masalah furu`.

Inilah sedikit bahasan yang saya kutip mengenai Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita memperbesar-besarkan masalah Furu` karena itu bukan Ajaran Pokok Agama Islam, Bagaimana Islam mau maju, kalau umatnya saja masih bertengkar hanya gara-gara masalah furu’.

Dapat di tarik kesimpulan “Eratkan tali persaudaraan”

Wallahu`alam Bishowab.

Kamis, 08 November 2007

Mutiara Kata Khalil Gibran

PERPISAHAN
Ketika tiba saat perpisahan janganlah
kalian berduka, sebab apa yang paling
kalian kasihi darinya mungkin akan
nampak lebih nyata dari kejauhan -
seperti gunung yang nampak lebih agung
terlihat dari padang dan dataran.

KATA TERINDAH
Kata yang paling indah di bibir umat
manusia adalah kata ‘Ibu’, dan panggilan
paling indah adalah ‘Ibuku’. Ini adalah
kata penuh harapan dan cinta, kata manis
dan baik yang keluar dari kedalaman hati.

SULUH HIDUP
Tuhan telah memasang suluh dalam hati
kita yang menyinarkan pengetahuan dan
keindahan;ber dosalah mereka yang
mematikan suluh itu dan menguburkannya
ke dalam abu.

PENYAIR<>Penyair adalah orang yang tidak bahagia,
kerana betapa pun tinggi jiwa mereka,
mereka tetap diselubungi airmata.

Peny air adalah adunan kegembiraan dan
kepedihan dan ketakjuban, dengan sedikit
kamus.

Penyair adalah raja yang tak bertakhta,
yang duduk di dalam abu istananya dan
cuba membangun khayalan daripada abu itu.

Penyair adalah burung yang membawa
keajaiban . Dia lari dari kerajaan syurga
lalu tiba di dunia ini untuk berkicau
semerdu- merdunya dengan suara bergetar.
Bila kita tidak memahaminya dengan cinta
di hati, dia akan kembali mengepakkan
sayap nya lalu terbang kembali ke negeri
asalnya.

SUARA KEHIDUPANKU
Suara kehidupanku memang tak akan mampu
menjangkau telinga kehidupanmu; tapi
marilah kita cuba saling bicara
barangkali kita dapat mengusir kesepian
dan tidak merasa jemu.

SAHABAT
Sahabat adalah keperluan jiwa yang mesti
dipenuhi.Dialah ladang hati, yang kau taburi
dengan kasih dan kau subur dengan penuh
rasa terima kasih.
Dan dia pulalah naungan dan
pendianganmu. Kerana kau menghampirinya
sa at hati lupa dan mencarinya saat jiwa
memerlukan kedamaian.

FA LSAFAH HIDUP
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat
dan keinginan. Dan semua hasrat
-keinginan adalah buta, jika tidak
disertai pengetahuan . Dan pengetahuan
adala h hampa jika tidak diikuti
pelajaran . Dan setiap pelajaran akan
sia-sia jika tidak disertai cinta

KERJABekerja dengan rasa cinta, bererti
menyatuka n diri dengan diri kalian
sendiri,de ngan diri orang lain dan
kepada Tuhan.

Tapi bagaimanakah bekerja dengan rasa
cinta itu ? Bagaikan menenun kain dengan
benang yang ditarik dari jantungmu,
seolah -olah kekasihmu yang akan
memakainya kelak.

CINTA<>Salahlah bagi orang yang mengira bahwa
cinta itu datang kerana pergaulan yang
lama dan rayuan yang terus menerus.

Cint a adalah tunas pesona jiwa, dan jika
tunas ini tak tercipta dalam sesaat, ia
takkan tercipta bertahun-tahun atau
bahkan abad

CINTA
Ketika cinta memanggilmu maka dekatilah
dia walau jalannya terjal berliku, jika
cinta memelukmu maka dakaplah ia walau
pedang di sela-sela sayapnya melukaimu.

CI NTA
Cinta tidak menyedari kedalamannya dan
terasa pada saat perpisahan pun tiba.
Dan saat tangan laki-laki menyentuh
tangan seorang perempuan mereka berdua
telah menyentuh hati keabadian.

CI NTA
Cinta adalah satu-satunya kebebasan di
dunia kerana cinta itu membangkitkan
sem angat- hukum-hukum kemanusiaan dan
gejala alami pun tak mampu mengubah
perjalan annya.

CINTA<>Jika cinta tidak dapat mengembalikan
eng kau kepadaku dalam kehidupan ini,
pastilah cinta akan menyatukan kita
dalam kehidupan yang akan datang

ATAS NAMA CINTA
Jangan kau kira cinta datang dari
keakraban yang lama dan pendekatan yang
tekun. Cinta adalah kesesuaian jiwa dan
jika itu tak pernah ada, cinta tak akan
pernah tercipta dalam hitungan tahun
bahkan abad.

CINTA YANG BERLALU
Cinta berlalu di depan kita, terbalut
dalam kerendahan hati; tetapi kita lari
daripadanya dalam ketakutan, atau
bersembunyi di dalam kegelapan; atau
yang lain mengejarnya, untuk berbuat
jahat atas namanya.

CINT A LELAKI
Setiap lelaki mencintai dua orang
perempuan, yang pertama adalah
imaginasin ya dan yang kedua adalah yang
belum dilahirkan.

T AKDIR CINTA
Aku mencintaimu kekasihku, sebelum kita
berdekatan, sejak pertama kulihat engkau.

Aku tahu ini adalah takdir. Kita akan
selalu bersama dan tidak akan ada yang
memisahkan kita.

CINTA PERTAMA
Setiap orang muda pasti teringat cinta
pertamanya dan mencuba menangkap kembali
hari-hari asing itu, yang kenangannya
mengu bah perasaan direlung hatinya dan
membuatnya begitu bahagia di sebalik,
kepahita n yang penuh misteri.

LAFA Z CINTA
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana…
sepert i kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu…
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana…
sepert i isyarat yang tak sempat
dikirimkan awan kepada hujan yang
menjadikanny a tiada.

LAFAZ CINTA
Jangan menangis, Kekasihku… Janganlah
menangi s dan berbahagialah, kerana kita
diikat bersama dalam cinta. Hanya dengan
cinta yang indah… kita dapat bertahan
terhadap derita kemiskinan, pahitnya
kesediha n, dan duka perpisahan.

K ALIMAH CINTA
Apa yang telah kucintai laksana seorang
anak yang tak henti-hentinya aku
mencintai… Dan, apa yang kucintai kini…
akan kucintai sampai akhir hidupku,
kerana cinta ialah semua yang dapat
kucapai… dan tak ada yang akan mencabut
diriku dari padanya

CINTA DAN AIRMATA
Cinta yang dibasuh oleh airmata akan
tetap murni dan indah sentiasa.

WAN ITA
Seorang wanita telah dilengkapi oleh
Tuhan dengan keindahan jiwa dan raga
adalah suatu kebenaran, yang sekaligus
nyata dan maya, yang hanya bisa kita
fahami dengan cinta kasih, dan hanya
bisa kita sentuh dengan kebajikan.

BA NGSA
Manusia terbahagi dalam bangsa, negara
dan segala perbatasan. Tanah airku
adalah alam semesta. Aku warganegara
dunia kemanusiaan.

KESENANGAN
Kesena ngan adalah kesedihan yang terbuka
bekasnya. Tawa dan airmata datang dari
sumber yang sama.
Semakin dalam kesedihan menggoreskan
luka ke dalam jiwa semakin mampu sang
jiwa menampung kebahagiaan;

WARISAN
Manusia yang memperoleh kekayaannya oleh
kerana warisan, membangun istananya
dengan yang orang-orang miskin yang lemah.

RESAH HATI
Jika manusia kehilangan sahabatnya, dia
akan melihat sekitarnya dan akan melihat
sahabat-s ahabatnya datang dan
menghiburkann ya. Akan tetapi apabila
hati manusia kehilangan kedamaiannya,
dim anakah dia akan menemukannya,
bag aimanakah dia akan bisa
memperolehin ya kembali?

JIWA
Tubuh mempunyai keinginan yang tidak
kita ketahui. Mereka dipisahkan kerana
alasan duniawi dan dipisahkan di hujung
bumi. Namun jiwa tetap ada di tangan
cinta… terus hidup… sampai kematian
datang dan menyeret mereka kepada Tuhan.

LUAHAN
Setitiss airmata menyatukanku dengan
mereka yang patah hati; seulas senyum
menjadi sebuah tanda kebahagiaanku dalam
kewujudan… Aku merasa lebih baik jika
aku mati dalam hasrat dan kerinduan…dari
ak u hidup menjemukan dan putus asa.

LAGU KEINDAHAN
Jika kamu menyanyikan lagu tentang
keindahan , walau sendirian di puncak
gurun, kamu akan didengari.

DI RI
Dirimu terdiri dari dua; satu
membayangkan ia mengetahui dirinya dan
yang satu lagi membayangkan bahawa orang
lain mengetahui ia.

TEMAN MENANGIS
Kamu mungkin akan melupakan orang yang
tertawa denganmu, tetapi tidak mungkin
melupakan orang yang pernah menangis
denganmu .

PEMAHAMAN DIRI
Orang-orang berkata, jika ada yang dapat
memahami dirinya sendiri, ia akan dapat
memahami semua orang. Tapi aku berkata,
jika ada yang mencintai orang lain, ia
dapat mempelajari sesuatu tentang
dirinya sendiri.

HATI LELAKI
Ramai wanita yang meminjam hati
laki-laki; tapi sangat sedikit yang
mampu memilikinya.

Nikmatnya BERSYUKUR

Saat di depanmu terhidang nasi sayur
tahu tempe, mengapa mesti sibuk
berandai-an dai dapat makan ikan, daging
atau ayam ala resto? Padahal kalau saja
kau nikmati apa yang ada tanpa berkesah,
pastila h rasanya tak jauh beda. Karena
enak atau tidaknya makanan lebih
tergantung kepada rasa lapar dan mau
tidaknya kita menerima apa yang ada.
Maka nikmatilah, karena jika engkau
terus mengharap makanan yang lebih enak,
makanan yang ada di depanmu akan basi,
padahal belum tentu besok engkau akan
mendapatkan yang lebih baik daripada
hari ini.

Saat engkau menemui udara pagi ini
cerah, langit hari ini biru indah,
mengapa sibuk mencemaskan hujan yang tak
kunjung datang? Padahal kalau saja kau
nikmati adanya tanpa kesah, pastilah kau
dapat mengerjakan begitu banyak kegiatan
dengan penuh kegembiraan. Maka
nikmatilah, jangan malah resah
memikirkan hujan yang tak kunjung
tumpah. Karena jika kau tak
menikmatinya, maka saat tiba masanya
hujan menggenangi tanahmu, kau pun kan
kembali resah memikirkan kapan hujan
berhenti.

Percayalah, semua ini akan berlalu, maka
mengapa harus memikirkan sesuatu yang
tak ada, namun suatu saat pasti akan
hadir jua? Sedang hal itu hanya akan
membuat kita kehilangan keindahan hari
ini karena mencemaskan sesuatu yang
belum pasti.

Saat engkau memiliki sebuah pekerjaan
dan mendapatkan penghasilan, meski tak
sesuai dengan yang kau inginkan, mengapa
mesti kesal dan membayangkan pekerjaan
ideal yang jauh dari jangkauan? Padahal
kalau saja kau nikmati apa yang kau
miliki, tentu akan lebih mudah
menjalani. Maka nikmatilah, karena bisa
jadi saat kau dapatkan apa yang kau
inginkan, ternyata tak seindah yang kau
bayangkan. Maka nikmatilah, karena bisa
jadi saat sudah kau lepaskan, kau akan
menyesal, ternyata begitu banyak
kebaikan yang tidak kau lihat
sebelumnya. Ternyata begitu banyak
keindahan yang terlewat tak kau nikmati.

Maka nikmatilah, dan jangan habiskan
waktumu dengan mengeluh dan menginginkan
yang tidak ada. Maka nikmatilah, karena
suatu saat, semua ini pun akan berlalu.
Maka nikmatilah, jangan sampai kau
kehilangan nikmatnya dan hanya
mendapatkan getirnya saja. Maka
nikmatilah dengan bersyukur dan
memanfaatkan apa yang kau miliki dengan
lebih baik lagi agar besok menjadi
sesuatu yang berguna. Maka nikmatilah
karena ia akan menjadi milikmu apa
adanya dan hanya saat ini saja. Sedang
besok bisa jadi semua telah berganti.

Jik a hari ini engkau menderita, maka
nikmatilah, karena ini pun akan berlalu,
jangan biarkan dia pergi, kemudian
ketika kau harus lebih menderita suatu
saat nanti, engkau tidak sanggup
menahanny a. Maka nikmatilah rasa
sedihmu, dengan mengenang kesedihan yang
lebih dalam yang pernah kau alami.
Dengan membayangkan kesedihan yang lebih
memar pada hari akhir nanti jika kau tak
dapat melewati kesedihan kali ini.

Dengan menemukan penghapus dosa pada
musibah yang kau alami kini. Maka
nikmatilah rasa galaumu, dengan
betafakkur lebih banyak atas
permasalahan yang kau hadapi. Dengan
memikirkan kedewasaan yang kan kau gapai
atas resah dan galau itu. Dengan
kematangan yang akan kau miliki setelah
berhasil melewati semua ini. Maka
nikmatilah rasa marahmu, dengan
kemampuan mengendalikan diri. Dengan
memikirkan penggugur dosa yang kan kau
dapatkan. Dengan mendapatkan kemenangan
atas diri pribadi yang tak semua orang
dapat lakukan.

Maka nikmatilah, dengan berpikir positif
atas apa pun yang kau jalani, atas
apapun yang kau hadapai, atas apapun
yang kau terima, karena dengan begitu
engkau akan bahagia. Maka nikmatilah,
karen a ini pun akan berlalu jua. Maka
nikmatilah, karena rasa puas dan syukur
atas apa yang telah kita raih akan
menghadirkan ketenteraman dan
kebahagiaan. Sedang ketidakpuasan hanya
akan melahirkan penderitaan. Maka
nikmatilah, karena ini pun akan berlalu.
Maka nikmatilah, agar engkau tidak
kehilangan hikmah dan keindahannya, saat
segalanya telah tiada. Maka nikmatilah,
agar tak hanya derita yang tersisa saat
semua telah berakhir jua.